2019. március 20. szerda (Böjtmás és Kikelet hava - Tavaszelő, az év 12. hete és 79. napja)
Életészjárás

A lélek tanulmányozásával foglalkozó tudomány a pszichológia, amely az emberi viselkedést az értelem működésén keresztül vizsgálja. Ahhoz, hogy megértsük az embert, mint értelmes élőlényt, szükséges ismerni minden tényezőt, amely meghatározza, befolyásolja, valamint később hatással lehet rá. Megfigyelések, összegyűjtött tapasztalatok és végül logikus következtetés által, az emberi természet felvázolható. Azonban sosem lehet tényként kezelni és biztosan megjósolni a bekövetkező érzelmeket és tetteket, mivel minden megfigyelésnél maradnak hiányos foltok, mégis a lélektudomány alkalmas a szellemi viszonyok megértésére. A vizsgált tényezőknél a passzív elemek a származás és család, a kor amelyben él, a társadalom amely körülveszi, valamint az örökölt tényezők, míg az aktív elemek lehetnek az adott ember megismerési folyamatai, tanult normái, fizikai tulajdonságai, közvetlen és közvetett motivációi, valamint érzelmeinek általános jellemzői. A filozófia és a pszichológia tudománya rokonságban áll, a filozófia leginkább elvonatkoztatott tudattartalmakra koncentrál, míg a pszichológia a tárgyilagos viszonyításokat tekinti elsődlegesnek, de a logikai következtetés módszere közös. A komolyabb mentális betegségeknél fontos szerepet játszik az egyén orvosi kezelése is: nem lehet kizárólagosan az értelmi megfigyelésekre hagyatkozni, így a kezelésnél a pszichológiai eszközök mellett a pszichiátriai szakorvos által meghatározott gyógyszerek igénybevétele is lényeges. Itt megjegyzendő, hogy önmagában a gyógyszeres kezelés az esetek többségében elégtelen, a megfelelő gyógyulás eléréshez szakszerű és összetett mentális kezelés szükséges. A lélek egészségét meghatározó körülmények egyébként felettébb kiszámíthatatlanok, a tartós boldogság eléréséhez minden aprólékos és nagyfokú behatást figyelembe kell venni. Ezt követheti az egyén reakcióinak tanulmányozása, elemzése és a szükséges lépések megtétele. Az aktív terápiákkal szemben célravezetőbb a passzív, hosszútávú és együttműködő tevékenységek végzése. A mai kor sokszínűsége és a globalizált világ okozta előnyök és hátrányok mind-mind bonyolultabb sémákat hoznak létre az ember lelkivilágában, amelyek azonban egyszerűbb alapvetőségekre vezethetőek vissza.

ÉS AMI MÉG LESZ: A SZEMÉLYISÉG...

személyiséglélektan, pszichoanalízis, pszichoterápia, transzperszonalitás

...ÉS MÉG SOK MINDEN EGYÉB A TÉMÁBAN!

ÉS AMI MÉG LESZ: A TÁRSADALOM...

szociálpszichológia, társadalomszemlélet, szocializáció, szimbiózis

...ÉS MÉG SOK MINDEN EGYÉB A TÉMÁBAN!

ÉS AMI MÉG LESZ: FEJLŐDÉSLÉLEKTAN...

testi, értelmi, érzelmi, társas és személyiségbeli változások az életút során

...ÉS MÉG SOK MINDEN EGYÉB A TÉMÁBAN!


ÉS AMI MÉG LESZ: SZEXUÁLPSZICHOLÓGIA...

nemi identitás, hormonok, szexuális ösztönök, libidó, szerelemkémia, nárcizmus, elfajulások

...ÉS MÉG SOK MINDEN EGYÉB A TÉMÁBAN!

ÉS AMI MÉG LESZ: KRIMINOLÓGIA...

kriminálpszichológia, börtönpszichológia, kriminálszociológia, bűnmegelőzés

...ÉS MÉG SOK MINDEN EGYÉB A TÉMÁBAN!
- fel -
© 2008-2019 FilozófusKocsma Kft. „EGY KORSÓ BÖLCSESSÉG SOSEM ÁRT MEG!”
A weboldalon található egyéni kifejezések, szövegek és képek a FilozófusKocsma Kft. tevékenységét képezik,
így azok a kiadó tulajdonában állnak, következésképpen írásbeli hozzájárulás nélkül a weboldal bármely része
materiális módon semmilyen formában nem használható fel, valamint kereskedelmi forgalomba sem hozható,
csupán önálló és értelmes gondolatok tökéletesítésére, továbbá jótétemények véghezvitelére alkalmazható.
A weboldal böngészése kapcsán kialakult fizikai, értelmi és érzelmi sérülések miatt felelősséget nem vállalunk!
Impresszum  |  Médiaajánlat  |  Hirdetés  |  Kockázatok és mellékhatások