2019. március 20. szerda (Böjtmás és Kikelet hava - Tavaszelő, az év 12. hete és 79. napja)
Kultúrfetrengő
A könyv szerkezeti felépítése

A könyv a kultúrember mindenkori társa az ókortól napjainkig, töretlenül. Ezen információhordozók elterjedéséhez elengedhetetlen volt az írásbeliség kialakulása, amely az egyén gondolatainak másokkal való megosztását és az utókornak való megőrzését szolgálta. Tágabb értelemben a könyv funkciójáról tanúskodnak az ősi barlangrajzok, amelyek a későbbiek során rendszereződtek és leegyszerűsödtek, így Egyiptomban hieroglifákká, Közel-Keleten ékírássá, Kínában írásjegyekké, Európában rovásírássá és rúnákká szelídültek. A hordozhatóság megkövetelte, hogy agyagtáblára, papiruszra és pergamenre kerüljenek az idővel alfabetikussá fejlődő szabályos szövegek. Később a még strapabíróbb és időtállóbb kódexek lettek a műveltség mindenható hordózói. A szinte már ipari jelleget öltő kézi másolást kiváltóan, a nyomtatás emelte a könyvet a megérdemelt trónjára. Ettől fogva bármilyen gondolat egyszerűen lejegyezhetővé és sokszorosíthatóvá vált. Az írók és a könyvkészítők mesterségük hatalmában tökéletesítik tudásukat. Eljutottunk abba a korba, amikor már csak az egyén kreativitásán múlik a könyv külseje és a szöveg belseje. Világhírű írók, történetiséget teljességében és kategóriáiban összefoglaló történészek, bonyolult tudományos ismereteket közlő tudósok, ismeretlen verselők, szakácsok, pékek, bányászok, pongyolán beszélő hírességek, de még mi magunk is könnyedén könyvet adhatunk ki. Természetesen ehhez szakosodva fejlesztik tevékenységüket a könyvkiadók, a nyomdák és a szerzők. Bonyolult szövevénnyé vált a papírfajták, borítók, illusztrációk, tipográfia, tördelés és a könyvkötés alkalmazása. Az olvasó fogyasztóvá satnyult, a könyv pedig fontos pénzben kifejezhető árucikké vált, amely néhol mesterműveket máskor silányságokat produkál. A célközönség már szinte minden témában és műfajban fellelhet alkotásokat. Ehhez társult a könyv virtuális rokona, az internet, amely szabad kezet adott mindenkinek a közlésre. Minő meglepetés azonban, hogy az informatika adta lehetőségek még messze nem szorították ki a materiális könyvet a világból. Azonban ennek a betűkuszaságnak az áttekinthetetlensége az alkotórend megrepesztését már megkezdte, így szinte elengedhetetlenné vált, hogy a betűvel, a szövegekkel és a könyvekkel, akár papíralapon léteznek, akár virtuálisan keringenek a világhálón, az önmaguk egyszerűségében foglalkozzunk.

ÉS AMI MÉG LESZ...

irodalmi alkotások összefoglalója, elemzése és örök elvű tanulsága

...ÉS MÉG SOK MINDEN EGYÉB A TÉMÁBAN!
- fel -
© 2008-2019 FilozófusKocsma Kft. „EGY KORSÓ BÖLCSESSÉG SOSEM ÁRT MEG!”
A weboldalon található egyéni kifejezések, szövegek és képek a FilozófusKocsma Kft. tevékenységét képezik,
így azok a kiadó tulajdonában állnak, következésképpen írásbeli hozzájárulás nélkül a weboldal bármely része
materiális módon semmilyen formában nem használható fel, valamint kereskedelmi forgalomba sem hozható,
csupán önálló és értelmes gondolatok tökéletesítésére, továbbá jótétemények véghezvitelére alkalmazható.
A weboldal böngészése kapcsán kialakult fizikai, értelmi és érzelmi sérülések miatt felelősséget nem vállalunk!
Impresszum  |  Médiaajánlat  |  Hirdetés  |  Kockázatok és mellékhatások