2019. március 20. szerda (Böjtmás és Kikelet hava - Tavaszelő, az év 12. hete és 79. napja)
Nyelvélénkítő

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   K   L   M   O   P   R   S   T   V   Z 

A

• ablegátus [lat] || küldött || követ || megbízott || képviselő || szószóló ||

• abnormális [lat] || rendellenesség || szabálytalanság || eltorzulás || hibás || tökéletlen ||

• abszencia [lat] || távollét || hiányzás || mulasztás || hiba ||

• abszint [gör] || ürömpálinka || artemisia || zöldóra || keserűital ||
Ánizsmaggal ízesített, legalább 50%-os alkoholtartalmú, zöldes színű ürömpálinka.

• abszolút [lat] || teljes || totális || tökéletes || bevégzett || föltétlen || korlátlan ||

• abszolvál [lat] || elvégez || teljesít || végrehajt || megcsinál || elintéz || lebonyolít || megvalósít || véghezvisz || befejez ||

• absztrakció [lat] || elvonatkoztatás || elvont fogalom || részlet kiemelése az egészből || elképzelés || elvonás ||

• abszurd [lat] || képtelen || lehetetlen || hihetetlen || felfoghatatlan || esztelen || nevetséges || badar || értelmetlen ||

• abundancia [lat] || bőség || bővelkedés || gazdagság ||

• abúzus [lat] || visszaélés || jogtalanság || törvénytelenség || igazságtalanság || túlkapás ||

• ad hoc [lat] || alkalmi || egyszeri || ideiglenes || pillanatnyi || időszaki || egyedüli || átmeneti || véletlen ||

• adaptál [lat] || alkalmassá tesz || átalakít || átformál || beolvaszt || körülményekhez igazít || feldolgozás || átdolgozás ||

• adekvát [lat] || teljesen megfelelő || odaillő || ugyanannyi || egyenlő értékű || azonos mennyiségű ||

• adjusztál [lat-ném] || agyusztál || átdolgoz || átalakít || megigazít || kicsinosít || tetszetőssé teszi || elpáhol || püföl || ver ||

• adminisztráció [lat] || igazgatás || ügyintézés || ügykezelés || ügyvitel || lebonyolítás || bürokrácia || kormányzat || államigazgatás || közigazgatás ||

• akklimatizáció [fr] || meghonosodás || alkalmazkodás || idomulás || beilleszkedés || megszokás || hasonulás || igazodás ||

• altruista [lat] || önzetlen cselekvés || önfeláldozás || áldozatkész || lemondó || odaadó || emberszerető || emberbaráti || jóságos || nagylelkű ||

• analógia [gör-lat] || hasonlatból eredő összevetés || arányosság alapú hasonlóság || lényegi jegyű hasonlatosság || viszony jellegű megfelelőség || hasonlóságon alapuló egyezés || érdembeli párhuzam ||

• apelláta [lat] || tiltakozás || ellenvetés || panasz || kifogás || fellebbezés || ellenérv ||

• arrogáns [lat] || kihívó || szemtelen || pökhendi || pimasz || kevély || dölyfös || becsmérlő || provokatív || bosszantó ||

• atavisztikus [lat] || ősi jegy újbóli megjelenése || evolúciós maradék || őseredeti || őskori || ősemberi || ősrégi || idejemúlt || elavult || ósdi ||

• atrocitás [lat] || vad beavatkozó magatartás || erőszakoskodás || kegyetlenkedés || agresszív cselekedet || hatósági jogsértő viselkedés ||

• attitűd [lat-fr] || magatartás || viselkedés || modor || beállítottság || hozzáállás || felvett szerep ||

• autokrácia [gör] || önmagát kormányzó || saját magát irányító || egyszemélyű államhatalom || egyeduralom || parancsuralom || önkényuralom || korlátlan hatalom ||

• autonóm [gör] || önmagától működő || önálló || független || szabad || szuverén || önhatalmú || különálló || elkülönülő ||

• autorizál [lat] || felhatalmazást ad || engedélyt ad || feljogosít || megenged || jóváhagyás || beleegyezés || megerősítés ||

• autoszuggesztió [gör-lat] || önbefolyásolás || önsugalmazás || bebeszélés || önhitegetés || önbecsapás ||

• averzió [lat] || elfordulás || idegenkedés || irtózás || ellenszenv || ellenérzet || gyűlölködés || undorodás || visszatetszés || iszony ||

• axióma [gör] || sarokigazság || alaptétel || alapelv || alapigazság || alaptörvény || evidencia || bizonyítást nem igénylő ||

• azilum [gör-lat] || menedék || menhely || mentsvár || oltalom || rejtekhely || búvóhely || mentességet élvezés ||
- fel -
© 2008-2019 FilozófusKocsma Kft. „EGY KORSÓ BÖLCSESSÉG SOSEM ÁRT MEG!”
A weboldalon található egyéni kifejezések, szövegek és képek a FilozófusKocsma Kft. tevékenységét képezik,
így azok a kiadó tulajdonában állnak, következésképpen írásbeli hozzájárulás nélkül a weboldal bármely része
materiális módon semmilyen formában nem használható fel, valamint kereskedelmi forgalomba sem hozható,
csupán önálló és értelmes gondolatok tökéletesítésére, továbbá jótétemények véghezvitelére alkalmazható.
A weboldal böngészése kapcsán kialakult fizikai, értelmi és érzelmi sérülések miatt felelősséget nem vállalunk!
Impresszum  |  Médiaajánlat  |  Hirdetés  |  Kockázatok és mellékhatások