2019. március 19. kedd (Böjtmás és Kikelet hava - Tavaszelő, az év 12. hete és 78. napja)
Nyelvélénkítő

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   K   L   M   O   P   R   S   T   V   Z 

H

• habilitás [lat] || valamire való alkalmasság || képesség valamire || rátermettség || készség || adottság || ügyesség ||

• habitus [lat] || jellegzetes egyéni jegy || lelkialkat || magatartás || viselkedésmód || alaptermészet || hajlam valamire || termet || testalkat || megjelenés ||

• hadovál [cig] || összevissza beszél || halandzsázik || zagyvál || fecseg || blöfföl || handabandázik || hetet-havat összehord || hőzöng || gyorsan és hangosan beszél ||

• hakim [arab] || gyógyító || orvos || bíró || tudós || művelt ember ||

• háklis [ném] || különcködő || furcsán viselkedő || érzékeny || sértődékeny || finnyás || akadékos || okvetetlenkedő || szőrszálhasogató || rigolyás ||

• halef [jid] || kés || bicska || bicsak || zsebkés || tőr || bökő ||

• handlíroz [ném] || alkudozik || alkuszik || egyezkedik || üzletel || üzérkedik || kereskedik ||

• hanta [ném] || üres beszéd || nagyot mondás || fecsegés || félrevezető szövegelés || mellébeszélés || kertelés || süketelés || mesebeszéd || köntörfalazás ||

• hapták [ném] || vigyázz || vigyázzállás || vigyázzba áll || parancsra várás || utasításra való felkészülés ||

• haramia [arab-horv] || rabló || tolvaj || bandita || útonálló || zsivány || briganti || martalóc || elvetemült || kegyetlen ||

• harangíroz [fr-ném] || buzdít || lelkesít || bátorít || bíztat || ösztönöz || feltüzel ||

• harmónia [gör-lat] || összhang || együtthangzás || kiegyensúlyozottság || egyezőség || összeillés || megfelelés || egyetértés || egymással megférés || zavartalan együttműködés ||

• haver [héb] || barát || pajtás || cimbora || ivócimbora || szesztestvér || tettestárs || bűntárs || bűnsegéd || cinkos ||

• hazárd [fr] || kockázattal járó || túlzóan merész || zabolátlanul vakmerő || módfelett kockázatos || roppant bravúros || csaknem nyaktörő || szerencsére hagyatkozó || mindenre képes || mindent feláldozó ||

• hecc [ném] || tréfás bosszantás || ugratás || ingerlés || móka || zajos mulattság || kavarodás || bujtogatás || uszítás || hajsza ||

• hedonista [gör-lat] || élvhajhász || bujálkodó || kéjsóvár || érzéki örömök kergetője || gyönyörök kedvelője || testiségeknek élő ||

• hegemónia [gör-lat] || vezetés || vezérszerep || irányítás || kormányzás || hatalmi fölény || döntő fölény || egyeduralom || önkényuralom || felsőbbség ||

• hektika [gör-lat] || sorvadás || tüdőbaj || tüdővész || köhögési roham || erős köhögés ||

• heretikus [gör-lat] || eretnek || hittagadó || dogmákat megtagadó || egyháztól elforduló || vallást megvető ||

• heroizmus [lat] || hősiesség || bátorság || vitézség || fenséges tett || állhatatosság || szívósság || kitartás || áldozathozatal || önfeláldozás ||

• hérosz [gör] || hős || félisten || vitéz || bajnok || dalia || élharcos || zászlóvivő || fáklyahordozó ||

• heteronóm [gör] || származtatott || mástól függő || önállótlan || nem öntörvényű || idegen törvényt követő || kívülálló törvénynek alávetett || külső hatalom által vezérelt || befolyásolt valami által || eltérő elvek szerint működő ||

• heuréka [gör] || megtaláltam! || megvan! || rábukkantam! || ráakadtam! || ráleltem! || észrevettem! || felfedeztem! || feltaláltam! || kitaláltam! ||
A legenda szerint Arkhimédész görög természettudós így kiáltott fel örömében, amikor a (későbbiekben ő nevét viselő) hidrosztatika alaptörvényére (felhajtóerő) rájött.

• hezitál [lat] || kétkedik || tétovázik || habozik || bizonytalankodik || spekulál || vacillál || határozatlan ||

• hiátus [lat] || hiány || hézag || rés || nyílás || hasadék || lék || foghíj || hanghézag || hangrés ||

• hibrid [gör-lat] || felemás || nem egységes || több különbözőből álló || keverék || mixtúra || keresztezett || keresztezésből létrejött || fajtakereszteződés || korcs ||

• hierarchia [gör] || rangsor || rangviszony || rangok sorrendje || egymás fölé rendelt tisztségek || fokozatokra épített rendszer || különálló értékrendek || alá- és fölérendeltség ||

• hipokrita [gör] || képmutató || álszent || szemforgató || tettető || kétarcú || kétszínű || köpönyegforgató || kétkulacsos || álnok ||

• hipotézis [gör] || csak részben igazolt || feltételezett || feltevéses || állítólagos || vélelmezett || becsült || gyanú szerinti ||

• honett [fr-ném] || tisztességes || becsületes || derék || jellemes || jóravaló || tisztességtudó || illedelmes || erkölcsös || udvarias ||

• honorál [lat] || tisztel || megbecsül || elismer || méltányol || jutalmaz || díjaz || megfizet || meghálál || viszonoz ||

• hortáció [lat] || buzdítás || felbátorítás || bíztatás || intelem || intés || figyelmeztetés ||

• hospitalitás [lat] || vendéglátás || megvendégelés || vendégbarátság || vendégszeretett || vendég szívélyes fogadása || szíveslátás ||

• humánus [lat] || emberies || emberséges || emberszerető || barátságos || jóságos || jóindulatú || jólelkű || jószívű || jámbor ||

• humbug [ang] || szélhámosság || félrevezetés || megtévesztés || átverés || fondorlat || szemfényvesztés || csalás || becsapás || svihákság ||

• humilitás [lat] || alázat || alázatosság || megalázkodás || hódolat || behódolás || főhajtás || tisztelet || nagyrabecsülés ||
- fel -
© 2008-2019 FilozófusKocsma Kft. „EGY KORSÓ BÖLCSESSÉG SOSEM ÁRT MEG!”
A weboldalon található egyéni kifejezések, szövegek és képek a FilozófusKocsma Kft. tevékenységét képezik,
így azok a kiadó tulajdonában állnak, következésképpen írásbeli hozzájárulás nélkül a weboldal bármely része
materiális módon semmilyen formában nem használható fel, valamint kereskedelmi forgalomba sem hozható,
csupán önálló és értelmes gondolatok tökéletesítésére, továbbá jótétemények véghezvitelére alkalmazható.
A weboldal böngészése kapcsán kialakult fizikai, értelmi és érzelmi sérülések miatt felelősséget nem vállalunk!
Impresszum  |  Médiaajánlat  |  Hirdetés  |  Kockázatok és mellékhatások