2019. február 18. hétfő (Böjtelő és Jégbontó hava - Télutó, az év 8. hete és 49. napja)
átszellemült tébolyda

A FilozófusKocsma célja a világ megismertetése, az emberiség és a létezés örök érvényű igazságainak kutatása, a jelenkori események összefüggéseinek feltárása, a kiteljesedett élethez szűkséges tapasztalatok összegyűjtése, valamint ezeknek a praktikus hasznosítása a harmonikus mindennapok megvalósításához. A két alappillér a "filozófia", vagyis a bölcsesség szeretete, valamint a "kocsma", vagyis az a helység, ahol kikapcsolódni, továbbá társadalmi életet élni lehet.

A bölcsesség a megismert, passzív jellegű tudásból (képzettség) és a következtető, aktív jellegű gondolkodásból (képesség) fakad. Míg az egyik a megismerés által fejlődik, addig a másik ennek felhasználásával tökéletesedik. A gondolkodás olyan tudatos, szellemi tevékenység, amely arra hívatott, hogy a valóságnak az igaz voltát kutassa, ezáltal a személyt törekvései megvalósításában segítse. Az ehhez tartozó ismeretek rendszerezését és felhasználását a filozófia tudománya vállalta magára. A kocsma szó, bár konkrét jelentése néhanap pejoratív a magyar nyelvben, mégis funkcióként olyan szabadidő-eltöltési lehetőséget lát el, amelyet a társadalmak többsége különböző formában, néven és eltérő módon igénybe vesz. A kocsma szimbóluma képviseli a szórakozást, a munka utáni kikapcsolódást, az ismerősökkel és barátokkal való együttlétet, a kommunikációt, a mindennapi események véleménycseréjét, a hírekhez való hozzájutást, új élmények szerzését és a kötetlen ismerkedést. Ehhez elengedhetetlenül hozzá tartozik az alkohol fogalma, amelynek hatása egyrészről tudati ellazítóként van számon tartva, megkönnyítve ezzel a mindennapok nehézségeinek leküzdését, másrészről a kultúra szerves része. Mértékkel való fogyasztása egészséges, emellett ünnepek, találkozók és társalgás tartozéka.

Ezen jelenségek összekapcsolásából született meg a FilozófusKocsma, amely a helyes gondolkodást, a megfelelő személyiségfejlődést, a műveltség kibontakozását, a tudományok közérthetőségét, valamint a művészet és a kultúra támogatását, ezáltal az emberi kapcsolatok gyarapodását kívánja elősegíteni. A törekvés magában foglalja mind a világmindenség összefüggéseinek elemzését, mind az emberek életének jellegzetességeit. A létezés tág horizontját a személyen keresztül próbálja megközelíteni, különös figyelmet fordítva az egyes egyének eltérő szemléletmódjára és az időszerűségre. Miként a tudományos nyelvezet a hozzáértőknek kedvez csupán, így az irányzat igyekszik a ténytartalmak megtartásával a többség számára érdeklődést kiváltó módon bemutatni az ismeretanyagot és a történéseket. Ennek eszközeként alkalmazza a szabadidő aktív eltöltéséhez szükséges lehetőségek bemutatását, felhasználva mind az öt érzékszerv megmozgatására kiterjedő megoldásokat, ezzel értékes szórakozási és kikapcsolódási lehetőségeket felsorakoztatva. A humor és az irónia is a közvetítés egy lényeges eszköze, amely az élet problémáinak elfogadását, a bajok másféle szemléletét és a vidám lelkiállapotot segíti elő. Nem kívánunk senkit a virtuális világ félhomályos fogságába zárni, csupán táptalajt és módszereket adunk, amely segít a valós élet még életszerűbb megéléséhez, hogy kiszabadulva a társadalomban az egyén megtalálja önmagát. A célunk nem csupán a történelem során keletkező tudás összegyűjtése, értelmezése és közvetítése, valamint a minőségi szórakoztatás, hanem az élet megkönnyítése és értékesebbé tétele, hogy ezáltal a létezés boldogabbá váljon a Földön. Fontos jelzők a nyitottság és az objektivitás, amelyet a FilozófusKocsma mindenkor szem előtt tart.


A FilozófusKocsma MEGOLDÁST TEREMT a létezés problémáira, mint...
• az életben való előrejutás kérdése
• a materiális világ aggodalmai
• az önértékelési szorongások
• az értelmiségi hézagok
• a társasági gátlásosság
• a világnézeti kétségek
• az érzelmi gondok
• a lelki félelmek

Milyen a FilozófusKocsma?
• bölcselkedő
• etikus
• független
• humoros
• idealista
• kommunikatív
• megbízható
• nyitott
• szórakoztató
• találékony
• tradicionális
• újszerű


- fel -
© 2008-2019 FilozófusKocsma Kft. „EGY KORSÓ BÖLCSESSÉG SOSEM ÁRT MEG!”
A weboldalon található egyéni kifejezések, szövegek és képek a FilozófusKocsma Kft. tevékenységét képezik,
így azok a kiadó tulajdonában állnak, következésképpen írásbeli hozzájárulás nélkül a weboldal bármely része
materiális módon semmilyen formában nem használható fel, valamint kereskedelmi forgalomba sem hozható,
csupán önálló és értelmes gondolatok tökéletesítésére, továbbá jótétemények véghezvitelére alkalmazható.
A weboldal böngészése kapcsán kialakult fizikai, értelmi és érzelmi sérülések miatt felelősséget nem vállalunk!
Impresszum  |  Médiaajánlat  |  Hirdetés  |  Kockázatok és mellékhatások